Dziękuję za Twoje wsparcie!

Thanks for your support!

Stowarzyszenie Wspólnota Polska

Dofinansowano Ze Środków Budżetu Państwa

Dofinansowanie Zakupu Strojów Dla Polskiego Zespołu Tańca Ludowego „Polonia” w Reginie
Dofinansowanie 7 148,00 zł
Całkowita Wartość 7 148,00 zł

Funded by the Polish Government

Financing the Purchase of Costumes for the Polish Folk Dancing Team, Polonia Regina
Funding $2163.48
Total Value $2163.48

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021.

Project financed by the Chancellery of the Prime Minister as part of the Polonia and Poles Abroad 2021 competition.

Come Dance With Us

4 levels of dance - ages 4 and up
All costumes provided
Perform, travel and have fun
Annual memberships $125.00

You don't have to be Polish to dance with us - everyone is welcome!

Register Here

Sask LotteriesSask Culture

The Polonia Polish Folk Dance Ensemble would like to thank Sask Lotteries and Sask Culture for supporting the Polonia Polish Folk Dance Ensemble through the Sask Lotteries Trust Fund for Sport, Culture, and Recreation.